2017-08-12T17:35:30+04:30

حمیدرضا کریمویی، مدیرعامل پدیده: مطالبات بهادر نسیم اف به زودی پرداخت می شود

مدیرعامل باشگاه پدیده خراسان گفت: به زودی مطالبات نسیم اف را پرداخت می‌شود.

حمیدرضا کریمویی، مدیرعامل پدیده: مطالبات بهادر نسیم اف به زودی پرداخت می شود

طرفداری-  حمیدرضا کریمویی در خصوص خطر کسر امتیاز از باشگاه پدیده اظهار داشت:

باید به این موضوع اشاره کنم که این مشکل تنها مربوط به تیم ما نیست و در دیگر تیم‌های لیگ برتری نیز وجود دارد، بازیکن‌های خارجی تیم‌ها در این چند سال اخیر پیگیر مطالبات خود بوده‌اند و باشگاه پدیده هم از این قاعده مسثتنی نیست.

وی ادامه داد:

در حال بررسی این موضوع هستیم تا هرچه سریع‌تر بدهی نسیم اف را که مربوط به دوران گذشته است را پرداخت کنیم.

مدیرعامل باشگاه پدیده بیان کرد:

در این فصل، شکایت بازیکنان خارجی برای  تیم‌های لیگ برتری به وجود آمده و تیم‌ها در صدد رفع آن هستند، هوادران نباید نگران این موضوع باشند.

به نقل از فارس، کریمویی عنوان کرد:

با پیگیری‌های مدیر حقوقی باشگاه به‌زودی مطالبات این بازیکن را پرداخت می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید