2017-08-12T19:52:52+04:30

پاری سن ژرمن حق تصویر نیمار را جداگانه پرداخت خواهد کرد

به نظر می رسد دستمزد ستاره برزیلی از آنچه به نظر می رسد، بالاتر است.

پاری سن ژرمن حق تصویر نیمار را جداگانه پرداخت خواهد کرد

طرفداری - خرید تاریخی نیمار توسط پاری سن ژرمن، حق تصویر این بازیکن را در اختیار باشگاه نگذاشته است.

به گزارش FFT، وکلای نیمار این موضوع را تایید کردند.

باشگاه فرانسوی با مبلغ تاریخی 222 میلیون یورو، ستاره برزیلی را خرید. این انتقال، نه تنها سود زیادی به بارسلونا رساند بلکه مبلغ زیادی نیز عاید نماینده ها و خود بازیکن شد. اما حق تصویر نیمار، به پاری سن ژرمن نرسیده است و نیمار، می تواند از این موضوع نیز درآمد زیادی کسب کند؛ زیرا پاری سن ژرمن باید بابت استفاده از تصویر او در تصاویر و نمایش های تبلیغاتی باشگاه (مانند رونمایی از پیراهن) به وی، مبلغی بپردازد.

گوستاو ژیستو، وکیل نیمار در این باره می گوید:

حق تصویری در کار نیست. تنها یک قرارداد کاری داریم که رابطه کارفرما و کارمند را تنظیم می کند. این قرارداد، استاندارد و پیرو قوانین فرانسه است. این قوانین، سفت و سخت هستند و اجازه نمی دهند که حق تصویر بازیکنان، در اختیار باشگاه باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید