کولیبالی: اسکودتو را به لیگ قهرمانان ترجیح می دهم؛ برای شهر ناپل این عنوان خیلی مهم است

کولیبالی: اسکودتو را به لیگ قهرمانان ترجیح می دهم؛ برای شهر ناپل این عنوان خیلی مهم است

مدافع ناپولی قهرمانی در سری آ را به لیگ قهرمانان ترجیح می دهد اما معتقد است هنوز زود است بخواهیم در مورد قهرمانی این فصل صحبت کنیم. 

نتایج هفته پنجم مسابقات سری آ؛ اینتر متوقف شد و ناپولی همچنان بی رحم

نتایج هفته پنجم مسابقات سری آ؛ اینتر متوقف شد و ناپولی همچنان بی رحم

صوتی تصویری - نتایج به دست آمده از مسابقات هفته پنجم سری آ را مرور می کنیم.

گیشه مطبوعات خارجی؛ پنج شنبه 21 سپتامبر 2017

گیشه مطبوعات خارجی؛ پنج شنبه 21 سپتامبر 2017

صوتی تصویری - به مرور صفحات اول روزنامه های ورزشی ایتالیا و اسپانیا می پردازیم.