ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (598)

ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (598)

فعالیت های روز گذشته ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی را مرور می کنیم. 

نگاهی به بهترین مثلث‌های هجومی فوتبال اروپا؛ MCN در صدر

نگاهی به بهترین مثلث‌های هجومی فوتبال اروپا؛ MCN در صدر

صوتی تصویری - هزینه‌های سرسام آور پی اس جی خودش را در زمین نشان داده است. 

ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (597)

ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی (597)

صوتی تصویری - فعالیت های روز گذشته ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی را مرور می کنیم.